Karta zgłoszenia

Kartę zgłoszeń prosimy przesłać na e-mail: mbs@mbs.biz.pl

Aby zgłosić się na kurs porszę wejść w kartę zgłoszenia

Regulamin jest dostępny pod tym adresem

Podczas szkoleń opłata obejmuje koszty zajęć praktycznych (odczynniki oraz sprzęt laboratoryjny), materiałów do ćwiczeń, przerw kawowych oraz koszty organizacyjne.

Po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa od organizatora prosimy o uiszczenie opłaty na konto:

MBS Szkolenia, Konferencje, Usługi Sp. z o.o.
03-766 Warszawa, ul. Grajewska 6/8 m. 26

Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Warszawie
80 1240 6074 1111 0010 4915 6042