Karta zgłoszenia

KARTĘ ZGŁOSZEŃ NA SZKOLENIA

Prosimy przesłać na e-mail: mbs@mbs.biz.pl

Karta zgłoszenia -> kliknij tu

Podczas szkoleń opłata obejmuje koszty zajęć praktycznych (odczynniki oraz sprzęt laboratoryjny), materiałów do ćwiczeń, przerw kawowych oraz koszty organizacyjne.


Po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa od organizatora prosimy o uiszczenie opłaty na konto:

MBS Szkolenia, Konferencje, Usługi Sp. z o.o.
03-766 Warszawa, ul. Grajewska 6/8 m. 26

Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Warszawie
80 1240 6074 1111 0010 4915 6042

NIP 113 286 12 19
REGON 146448470; KRS 0000444499

Przy wpłacie prosimy o podanie nazwiska osoby, której udział w kursie jest opłacany.
Uczestnicy, którzy anulują zgłoszenie na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia otrzymują pełny zwrot wpłaconej sumy. Po tym terminie dokonane opłaty nie będą zwracane.
Uczestnicy otrzymają okolicznościowy certyfikat ukończenia szkolenia.