Szkolenia

Szkolenie Data
PROJEKTOWANIE STARTERÓW I SOND DO PCR I qPCR 20 - 21.02.2020
Opis kursu:
O skutecznym przebiegu reakcji PCR oraz qPCR decydują właściwie dobrane startery i sondy. Dobór optymalnych warunków reakcji gwarantuje maksymalną wydajność oraz specyfikę zachodzącej amplifikacji. PCR i qPCR umożliwia pomiar tempa ekspresji genów, genotypowanie, identyfikację gatunków i szczepów oraz dostarcza materiał do sekwencjonowania DNA. Cechą PCR i qPCR jest to że reakcja przebiega cyklicznie w ściśle określonych etapach termicznych obejmujących denaturację podwójnej nici, hybrydyzację starterów oraz elongację. Pomimo niewątpliwych zalet, wadą PCR jest wysoki koszt aparatury Dlatego w ciągu ostatniej dekady poszukiwano alternatywnych metod amplifikacji DNA, niewymagających cyklicznych zmian temperatury, a co za tym idzie – kosztownych termocyklerów. Poszukiwania te skutkowały opracowaniem szeregu metod amplifikacji DNA i RNA zachodzących w jednej temperaturze, czyli w warunkach izotermicznych. Zaowocowało to opracowaniem metod izotermicznej amplifikacji kwasów nukleinowych: Loop-mediated isothermal amplification – LAMP, Strand displacement amplification (SDA), Helicase-dependent amplification (HDA), Nicking enzyme amplification reaction (NEAR). W tym roku program naszego kursu został poszerzony o projektowanie starterów do izometrycznego PCR.
Cena netto: 1500 zł Pobierz
Zapisz się!
qPCR - PROFILOWANIE EKSPRESJI GENÓW 27 - 28.03.2020
Opis kursu:
Ilościowy PCR (qPCR) zwany poprzednio Real-time PCR, czyli PCR w czasie rzeczywistym, stanowi modyfikację klasycznej reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR). Modyfikacja ta, przy zastosowaniu odpowiednich barwników i sond oraz odpowiedniej aparatury, umożliwia monitorowanie ilości produktu w każdym kolejnym cyklu trwania reakcji. Technika znalazła szerokie zastosowanie m.in. w badaniach naukowych, diagnostyce medycznej, kryminalistyce, przemyśle spożywczym itd.. Rozwój aparatury umożliwiającej jednoczesną analizę 384, 1536, 5184 próbek pozwala stwierdzić, że metoda ta należy do wysokoprzepustowych i może być z powodzeniem stosowana do profilowania ekspresji genów. Uczestnicy kursu zapoznają się z przebiegiem qPCR, kluczowymi parametrami wpływającymi na wynik reakcji, sposobami optymalizacji reakcji, doborem właściwych genów referencyjnych, normalizacją ekspresji oraz analizą wyników (podwójnej delty, Pfaffla) zgodnej z wymaganiami MIQE (Minimum Information for Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiment).
Cena netto: 1500 zł Pobierz
Zapisz się!
FILOGENETYKA MOLEKULARNA 04 - 05.06.2020
Opis kursu:
Podczas kursu uczestnicy zapoznają się z poszczególnymi etapami analizy - od wyboru sekwencji DNA lub białka do zbudowania, oceny i interpretacji drzewa filogenetycznego (wybór markera, przyrównanie sekwencji, wybór modelu substytucji nukleotydowej lub aminokwasowej, analiza statystyczna uzyskanych wyników). Uczestnicy praktycznie zapoznają się z zastosowaniem różnych algorytmów (UPGMA, Neighbor-Joining, Maximum Likelihood, Maksymalna Parsymonia, wnioskowanie bayesowskie) do budowy i oceny drzew filogenetycznych. Wykłady pozwolą na usystematyzowanie oraz poszerzenie wiedzy z filogenetyki, programów komputerowych oraz ich zastosowania do badań filogenetycznych. Kurs jest skierowany zarówno do osób zamierzających prowadzić badania w oparciu o sekwencje DNA oraz białek, jak również zainteresowanych zastosowaniem nowych sposobów analizy komputerowej do badań prowadzonych klasycznymi metodami.
Cena netto: 1500 zł Pobierz
Zapisz się!
PRZYGOTOWANIE BIBLIOTEK DO SEKWENCJONOWANIA NA NGS (DNA i RNA) 19 - 20.06.2020
Opis kursu:
Jednym z podstawowych zadań biologii molekularnej jest poznanie struktury i funkcji genomów oraz profilowanie transkrypcji genów. Informacje o globalnym profilu ekspresji genów mogą stanowić dobrą podstawę do wnioskowania o stanie organizmu i ma duże zastosowanie w badaniach naukowych, medycznych i farmakologicznych. Rozwój metod pozwala sekwencjonować DNA coraz szybciej i dokładniej. Obecnie na rynku są aparaty kilku producentów – Illumina (MiSeq, HiSeq, NextSeq itd.), Thermo Scientific (PMG, Proton), Pacific Biosciences (Sequel), Oxford Nanopores (MinION, GridIon, PromethION). Mają one różne możliwości i ograniczenia. Użytkownicy mogą wybrać odpowiadający im aparat lub zlecić sekwencjonowanie. Kluczowym momentem, wspólnym dla wszystkich aparatów jest właściwe przygotowanie bibliotek DNA i cDNA (do RNAseq). Podczas kursu omówione zostaną również dopiero co pojawiające się metody analizy transkrypcji genów (NanoString, spektrometria mas DNA, bezpośredni pomiar częstotliwości inicjacji transkrypcji). Niniejszy kurs umożliwi Państwu praktyczne i teoretyczne zapoznanie się z przygotowaniem bibliotek do NGS.
Cena netto: 1500 zł Pobierz
Zapisz się!

Szkolenia zamknięte

Proponujemy indywidualne, dostosowane do potrzeb klienta, szkolenia zamknięte. Szkolenia te mogą mieć charakter teoretyczny, praktyczny lub teoretyczno-praktyczny, istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć u Państwa w laboratorium i na Państwa materiale. Nasi prowadzący to aktywni pracownicy naukowi mający wieloletnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej. Jesteśmy, aby służyć naszą wiedzą oraz pomocą w opracowaniu lub dostosowaniu metodyki analiz molekularnych do Państwa potrzeb (począwszy od ustawienia warunków reakcji PCR, Real Time PCR, sekwencjonowania, a skończywszy na analizie wyników badań, analizie bioinformatycznej itd.). Wspólnie z Państwem ustalamy zakres, tryb i termin szkolenia.