Szkolenia

Szkolenie Data
PROJEKTOWANIE STARTERÓW I SOND DO PCR I qPCR 20 - 21.02.2020
Opis kursu:
O skutecznym przebiegu reakcji PCR oraz qPCR decydują właściwie dobrane startery i sondy. Dobór optymalnych warunków reakcji gwarantuje maksymalną wydajność oraz specyfikę zachodzącej amplifikacji. PCR i qPCR umożliwia pomiar tempa ekspresji genów, genotypowanie, identyfikację gatunków i szczepów oraz dostarcza materiał do sekwencjonowania DNA. Cechą PCR i qPCR jest to że reakcja przebiega cyklicznie w ściśle określonych etapach termicznych obejmujących denaturację podwójnej nici, hybrydyzację starterów oraz elongację. Pomimo niewątpliwych zalet, wadą PCR jest wysoki koszt aparatury Dlatego w ciągu ostatniej dekady poszukiwano alternatywnych metod amplifikacji DNA, niewymagających cyklicznych zmian temperatury, a co za tym idzie – kosztownych termocyklerów. Poszukiwania te skutkowały opracowaniem szeregu metod amplifikacji DNA i RNA zachodzących w jednej temperaturze, czyli w warunkach izotermicznych. Zaowocowało to opracowaniem metod izotermicznej amplifikacji kwasów nukleinowych: Loop-mediated isothermal amplification – LAMP, Strand displacement amplification (SDA), Helicase-dependent amplification (HDA), Nicking enzyme amplification reaction (NEAR). W tym roku program naszego kursu został poszerzony o projektowanie starterów do izometrycznego PCR.
Cena netto: 1500 zł Pobierz
Zapisz się!

Szkolenia zamknięte

Proponujemy indywidualne, dostosowane do potrzeb klienta, szkolenia zamknięte. Szkolenia te mogą mieć charakter teoretyczny, praktyczny lub teoretyczno-praktyczny, istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć u Państwa w laboratorium i na Państwa materiale. Nasi prowadzący to aktywni pracownicy naukowi mający wieloletnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej. Jesteśmy, aby służyć naszą wiedzą oraz pomocą w opracowaniu lub dostosowaniu metodyki analiz molekularnych do Państwa potrzeb (począwszy od ustawienia warunków reakcji PCR, Real Time PCR, sekwencjonowania, a skończywszy na analizie wyników badań, analizie bioinformatycznej itd.). Wspólnie z Państwem ustalamy zakres, tryb i termin szkolenia.